Medlemmer

Alle som har stor interesse, og som er utøvende bildende kunstner evn. og annen nærliggende kunstform som tilligger dette kan være medlem. Medlemmene skal ha bostedsadresse i Hobøl, eller være særlig tilknyttet på en annen måte. Medlemskontingenten skal bestemmes av årsmøtet. Medlemskontingenten for 2023 er satt til Kr.100,- for utøvende kunstnere, og kr.100,- for andre som vil være med for å støtte det arbeidet vi gjør…..

Tomsfjell1[1]

Tom Paulsen  mail : tom@bente-tom.com  web : www.galleriarttobe.com Tlf.:90 50 16 10

Presentasjon av Tom Paulsen

Bente

Bente Flote-Hansen  mail : bente@bente-tom.com web : www.galleriarttobe.com Tlf.:917 58 562

Presentasjon av Bente Flote -Hansen

gunhild

Gunhild Kjeserud-Børnich mail : gunhild@kjeserud.no  web : www.kjeserud.no Tlf.:416 34 332

kristin L

Kristin A.Lorentsen  mail : kristin.lorentsen@gmail.com web: theheartsprout.weebly.com Tlf.:975 62 313

anne naas

Anne Næss    mail : anne.s.naess@gmail.com

Camilla

Camilla J. Erøy   mail :camjeroy@gmail.com    web : www.camjeroy.com  Tlf.: 408 51 136

 

britt myklebust

Britt Myklebust   mail : brimyk@hotmail.com  Tlf.: 482 58 108

helga skoglund

Helga Sigurdardottir Skoglund  mail : ragga.d.gumma@gmail.com  Tlf.: 936 60 806

 

 

Ann helen

Ann Helen Heiaas    mail : ann.helen@heiaas.com  Tlf.: 482 98 856