Indre Mangfold utstilling

Ny «Indre Mangfoldutstilling» arrangeres i lokalene til Galleri & Atelier Art To Be i Enebakkveien 2 på Tomter fra 2.11-10.11. 2024

 

Ønsker du å delta, fyll ut registreringslapp (avtale), lagre på din egen PC, og send som vedlegg til mail : imk@kunstromhobol.no

Ved innlevering av bilder skal også 2 eks. av merkelapper følge med bildene.

 

Registreringslapp/avtale :

Registreringslapper IMK 2024

Skriv ut registreringslapper:  Regisreringslapper-IMK-2024

Merkelapper bilder-IMK-2024  WORD

Skriv ut merkelapper : Merkelapper IMK 2024

imk@kunstromhobol.no